Present Continuous Tense Past Continuous Tense

Posted by admin on Mar 14, 2013 in ingilizce konu anlatımı |

Present-Continuous-Tense

İngilizce zamanlar

PRESENT CONTINUOUS TENSE(Şimdiki Zaman) ile PAST CONTINUOUS TENSE’IN (Şimdiki Zamanın Hikayesi) KARŞILAŞTIRILMASI 

I am eating the lunch. (Öğlen yemeği yiyorum.) Present Continuous Tense
I was eating the lunch. (Öğlen yemeği yiyordum.) Past Continuous Tense

You are learning English now. (Şimdi ingilizce öğreniyorsun .) Present Continuous Tense
You were learning English all day yesterday. (Dün bütün gün matematik öğreniyordun / öğreniyordunuz.) Past Continuous Tense

He is playing the guitar. (O gitar oynuyor.)Present Continuous Tense
He was playing the guitar. (O gitar oynuyordu) Past Continuous Tense

They are eating pears. (Armut yiyorlar.) Present Continuous Tense
They were eating pears. (Armut yiyorlardı.) Past Continuous Tense

INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE

Subject (Özne) + was not (wasn’t) / were not (weren’t) + Verb (Fiil) + – ING takısı + nesne

I wasn’t expecting that accident. (O kazayı beklemiyordum.)
You weren’t playing the guitar at 11.45. (11.45 de gitar çalmıyordun.)
He wasn’t cleaning his room. (O odasını temizlemiyordu.)
She wasn’t having dinner. (Kahvaltı yapmıyordu.)
We weren’t watching TV. (Televizyon seyretmiyorduk.)
They weren’t helping. (Yardım etmiyorlardı.)

PRESENT CONTINUOUS TENSE(Şimdiki Zaman) ile PAST CONTINUOUS TENSE’IN (Şimdiki Zamanın Hikayesi) KARŞILAŞTIRILMASI 

He isn’t washing the car. (O arabayı yıkamıyor.) Present Continuous Tense
He wasn’t washing the car. (O arabayı yıkamıyordu.) Past Continuous Tense

We aren’t watching the cartoon movie. (çizgi sinamayı seyretmiyoruz.) Present Continuous Tense
We weren’t watching the cartoon movie. (çizgi sinamayı seyretmiyorduk.) Past Continuous Tense

They aren’t writing the board on their notebook. (tahtadakileri defterlerine yazmıyorlar.) Present Continuous Tense
They weren’t  writing the board on their notebook. (tahtadakileri defterlerine yazmıyorlardı.) Past Continuous Tense

QUESTION: PAST CONTINUOUS TENSE SORU CÜMLESİ

PAST CONTINUOUS TENSE OLUMLU SORU CÜMLESİ

Was / Were + Subject (Özne) + Verb (Fiil) + – ING takısı + nesne

Was she having dinner ? (O akşam yemeği yiyormuydu?)
Was Jack sleeping at home? (evde mi uyuyordu?)
Was it snowing at 09.45 ? (09.45de kar yağıyor muydu?)
Were you talking about the current events? (Güncel olaylar ilw ilgili konuşuyor muydunuz ?)
Were we meeting before? (daha önceden tanışıyor muyduk??)
Were you going to the post office? (Postaneye gidiyordun muydun? / gidiyor muydunuz?)
Were the students sitting silently in the library? (Öğrenciler kütüphanede sessizce oturuyorlar mıydı?)

PAST CONTINUOUS TENSE OLUMSUZ SORU CÜMLESİ

Wasn’t / Weren’t + Subject (Özne) + Verb (Fiil) + – ING takısı + nesne

Wasn’t I singing the song? (Ben şarkı söylemiyor muydum?)
Weren’t you sleeping at home? (Sen evde uyumuyor muydun?)
Wasn’t he sleeping at home? (O evde uyumuyor muydu?)
Wasn’t she drinking coke? (O kola içmiyor muydu?)
Wasn’t it raing two days ago ? (iki gün önce yağmur yağmıyor muydu?)
Weren’t we packing the cases at this time yesterday? (Dün bu vakitte bavulları hazırlamıyor muyduk?)
Weren’t you waiting for Ahmet? (Siz Ahmet’i beklemiyor muydunuz?)
Weren’t theywatching the video lesson ? (Onlar video dersi izlemiyorlar mıydı?)

PRESENT CONTINUOUS TENSE(Şimdiki Zaman) ile PAST CONTINUOUS TENSE’IN (Şimdiki Zamanın Hikayesi) KARŞILAŞTIRILMASI 

Is she eating dinner ? (O akşam yemeği yemiyor mu?) Present Continuous Tense
Was she eating dinner ? (O akşam yemeği yemiyor muydu?) Past Continuous Tense

Are the students sitting silently in the library? (Öğrenciler kütüphanede sessizce oturuyorlar mı?) Present Continuous Tense
Were the students sitting silently in the library? (Öğrenciler kütüphanede sessizce oturuyorlar mıydı?) Past Continuous Tense

Aren’t they washing the dishes? (Onlar bulaşıkları yıkamıyorlar mı?)
Weren’t they washing the dishes? (Onlar bulaşıkları yıkamıyorlar mıydı?) Past Continuous Tense

Aren’t we packing the cases? (bavulları hazırlamıyor muyuz?) Present Continuous Tense
Weren’t we packing the cases at this time yesterday? (Dün bu vakitte bavulları hazırlamıyor muyduk?)

Reply

ingilizceogreniyorum
Yandex.Metrica